Μηχανική περιβάλλοντος

Ο Νταν προσλαμβάνεται ως μηχανικός λογισμικού με μικρή εμπειρία. Το πρώτο του έργο ήταν να βοηθήσει στη σύνταξη του κώδικα για τον νέο ελεγκτή σκληρού δίσκου της εταιρείας του. Είχε εργαστεί στο παρελθόν σε ένα παρόμοιο σύστημα και τώρα χρησιμοποιεί ξανά τον ίδιο κωδικό σε νέο προϊόν και δεν σκέφτεται να πει σε κανέναν ότι χρησιμοποίησε τον κωδικό από την προηγούμενη δουλειά του. Ο Νταν παραδέχεται ότι δεν συνειδητοποίησε ότι είχε κάνει λάθος επειδή δεν ήταν εξοικειωμένος με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Ο Καρλ δημιουργεί τον δικό του χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων. Κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα.
Η προστασία παρέχεται μέσω της κατοχύρωσης του κατόχου του δικαιώματος για εκείνα τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, τα οποία είναι εμφανή σε μια εφαρμογή και διατίθενται στο κοινό μέσω δημοσίευσης. Σχεδιάστε ένα αντικείμενο χρησιμοποιώντας αποκλειστικά δικαιώματα, λαμβάνοντας μέτρα εναντίον κάποιου που παραβιάζει το σχέδιό, ακόμη κι αν δεν έχει αντιγραφεί. Η δημιουργία λύσεων σχεδιασμού που βασίζονται σε υφιστάμενα έγγραφα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για όλες τις περιπτώσεις σχεδιασμού.
Κατά το σχεδιασμό ενός προϊόντος, ο μηχανικός πρέπει να λάβει υπόψη μια λίστα ιδιοτήτων (αντοχή, πυκνότητα, θερμοκρασία εργασίας κ.λπ.) για να επιλέξει το υλικό που ταιριάζει καλύτερα στον επιδιωκόμενο σκοπό και την αντίστοιχη τεχνολογία παραγωγής.
Η Technologies εξασφάλισε διεθνή προστασία για την καινοτόμο τεχνολογία της, η οποία, με τη σειρά της, της έδωσε τη δυνατότητα να αρχίσει με ασφάλεια να αναζητά αγορές και συνεργάτες προκειμένου να εμπορευματοποιήσει την τεχνολογία Process σε παγκόσμια κλίμακα. Για να μπορεί να κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μια εφεύρεση πρέπει να είναι νέα, καινοτόμος, να μπορεί να εφαρμοστεί βιομηχανικά, να μην βρίσκεται σε λίστα εξαιρέσεων. Η εφεύρεση πρέπει να είναι καινοτόμος και να μην αποτελεί προφανή περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενης τεχνολογίας.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρείες θα αναβάλουν την καταχώριση της επωνυμίας της εταιρείας τους ως εμπορικό σήμα για μερικά χρόνια και επίσης παραβλέπουν την αναζήτηση προστασίας για άλλες επωνυμίες που μπορεί να έχουν υιοθετήσει για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχουν.
Τα εμπορικά σήματα που κατοχυρώνονται στη Ρουμανία προστατεύονται στη Ρουμανία. Εάν οι κάτοχοι θέλουν τα εμπορικά σήματά τους να προστατεύονται σε ξένες χώρες, θα πρέπει να τα καταχωρίσουν σε αυτές τις χώρες.
Έχω αντιγράψει την ιδέα ενός έξυπνου τηλεφώνου που εφευρέθηκε από άλλον. Μόνο η εμφάνιση διαφέρει ελαφρώς. Νομίζω ότι μπορώ να καταχωρήσω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό.
Διαβάζοντας μια αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ένα άτομο με συνήθεις δεξιότητες σε αυτόν τον τομέα της τεχνολογίας πρέπει να είναι σε θέση να εξασκήσει, να χρησιμοποιήσει ή να αναπαράγει την εφεύρεση χωρίς να χρειάζεται να προβεί σε αδικαιολόγητους πειραματισμούς.
Μπορεί ο Ρόμπερτ να εγκαταστήσει ένα λογισμικό εκμάθησης για να το χρησιμοποιήσει στον υπολογιστή του στο σπίτι επειδή το σχολείο δεν διαθέτει τέτοιο λογισμικό;